Kto powinien kupić OC w życiu prywatnym?

Nieobowiązkowe ubezpieczenia OC stają się jeszcze powszechniejsze. Tłumaczymy, czy należałoby kupować jedną spośród takich polis dla całej rodziny.

W naszych warunkach ubezpieczenia OC są kojarzone przede wszystkim z obowiązkowymi polisami dla kierowców. Sytuacja zmienia się natomiast z roku na rok, gdyż jeszcze większą popularność zdobywają nieobowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Do popularyzacji takich polis na pewno przyczynia się strategia polskich ubezpieczycieli. Rodzime zakłady ubezpieczeń niejednokrotnie proponują OC w życiu prywatnym jako bonus do pakietów mieszkaniowych.

Co to jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia rekompensatę strat personalnych czy rzeczowych spowodowanych osobom trzecim, zarówno w domu jak i poza nim, natomiast również za granicą. Obejmuje wszelkich mieszkańców. To artykuł nieobowiązkowy, dlatego ubezpieczyciele zastrzegają sobie szereg wydarzeń, jakie wykluczają ochronę ubezpieczeniową. Część wyłączeń to wyłączenia bezwzględne, poszczególne jednak są na tyle elastyczne, iż za opłatą kolejnej opłaty zostaną one włączone do obszaru ochrony polisy.

Dla kogo jest dedykowane prywatne OC?

OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem wyznaczonym do każdej osoby planującej uchronić siebie oraz własnych bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia osobistego, jakie przedstawione zostały powyżej. Więc tak rzeczywiście opisywana forma ubezpieczenia może wykazać się dobra dla każdego, kto mieszka w mieszkaniu czy domu, ma rodzinę oraz dzieci czy zwyczajnie obawia się, iż może spowodować drogie straty w czasie wolnym od pracy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to zabezpieczenie finansowane, jakie zadziała w czasie zrobienia niechcianej krzywdy osobie trzeciej. Klasyfikują się do tego wszystkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu. OC zadziała także wówczas, kiedy stratę spowoduje ktoś z Twoich podopiecznych – dziecko czy zwierzak.

Czy właściciel zawsze odpowiada za szkodę

Odpowiedzialność za szkody spowodowane poprzez zwierzęta hodowlane wsparta jest na tzw. zasadzie domniemania winy w nadzorze. W teorii dopuszczalne jest uwolnienie się od odpowiedzialności, lecz praktyka wskazuje, iż jest to bardzo ciężkie. Niezwykle prawdopodobna sytuacja, jaka pozwoliłaby na potencjalne przeniesienie odpowiedzialności, to wypadek, w którym pies w czasie wydarzenia był pod opieką innej osoby, np. właściciel wyjechał na wczasy oraz przekazał na ten czas psa rodzicom.