Site Loader

Czego nie obejmuje OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ze strony superpolisa.pl jest odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonych za straty, jakie zostaną spowodowane osobom trzecim czy ich rzeczom i następstwa tych strat. Zabezpiecza przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych osobom trzecim poprzez wymienionych powyżej w związku z: wykorzystywaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za straty zadaniowe, niezależnie od winy Ubezpieczonego oraz członków jego rodziny. Czym również wyróżnia się popularne ostatnio ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest dedykowane dla każdej osoby fizycznej. Obejmuje spowodowanie krzywd innej osobie takich jak uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub zniszczenie mienia. Jeżeli zrobisz innej osobie szkodę, Stowarzyszenie Ubezpieczeniowe wypłaci tej osobie dobre zadośćuczynienie. Ubezpieczenie można dostosować do swoich potrzeb. Jest to artykuł, dzięki któremu uchronimy się przed przykrymi konsekwencjami finansowymi.

OC w życiu prywatnym – co to jest?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) ma precyzyjnie wyznaczone założenia. Podstawowym celem tej polisy jest pokrycie strat wywołanych poprzez osobę ubezpieczoną. Jeśli np. kierowca spowoduje jakąś krzywdę podczas kierowania samochodu, osoby pokrzywdzone będą mogły otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Oczywiście dlatego wszyscy właściciele pojazdów muszą koniecznie nabyć to ubezpieczenie.

Kiedy przyda się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Właściwie zawsze wówczas, kiedy z powodu zaniedbania lub w rezultacie tragicznego zbiegu okoliczności spowodujemy jakąś stratę. Należałoby przy tym pamiętać, iż ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje również osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym – a zatem dzieci lub współmałżonka. To ważna wiadomość, jaka także podnosi wyjątkowość tego artykułu. Rodzice natomiast doskonale wiedzą, iż starczy sekunda nieuwagi, aby dziecko coś zbroiło, natomiast konsekwencje pieniężne mogą być wówczas niezwykle duże (przykładowo: zrzucenie flakonika perfum w drogerii).

OC w życiu prywatnym – dla kogo?


OC w życiu prywatnym kupić mogą niemal wszyscy właściciele nieruchomości i najemcy lokali zainteresowani polisą mieszkaniową. Wyeliminowane z poruszanego ubezpieczenia są nieruchomości trwale czy tymczasowo niezamieszkałe, np. przy ubezpieczaniu domu w budowie nie ma możliwości zwiększenia polisy o OC w życiu prywatnym. Obszar ochrony w ramach OC w życiu prywatnym jest określany osobiście poprzez stowarzyszenie ubezpieczeniowe.

 

Kto powinien kupić OC w życiu prywatnym?

Nieobowiązkowe ubezpieczenia OC stają się jeszcze powszechniejsze. Tłumaczymy, czy należałoby kupować jedną spośród takich polis dla całej rodziny.

W naszych warunkach ubezpieczenia OC są kojarzone przede wszystkim z obowiązkowymi polisami dla kierowców. Sytuacja zmienia się natomiast z roku na rok, gdyż jeszcze większą popularność zdobywają nieobowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Do popularyzacji takich polis na pewno przyczynia się strategia polskich ubezpieczycieli. Rodzime zakłady ubezpieczeń niejednokrotnie proponują OC w życiu prywatnym jako bonus do pakietów mieszkaniowych.

Co to jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia rekompensatę strat personalnych czy rzeczowych spowodowanych osobom trzecim, zarówno w domu jak i poza nim, natomiast również za granicą. Obejmuje wszelkich mieszkańców. To artykuł nieobowiązkowy, dlatego ubezpieczyciele zastrzegają sobie szereg wydarzeń, jakie wykluczają ochronę ubezpieczeniową. Część wyłączeń to wyłączenia bezwzględne, poszczególne jednak są na tyle elastyczne, iż za opłatą kolejnej opłaty zostaną one włączone do obszaru ochrony polisy.

Dla kogo jest dedykowane prywatne OC?

OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem wyznaczonym do każdej osoby planującej uchronić siebie oraz własnych bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia osobistego, jakie przedstawione zostały powyżej. Więc tak rzeczywiście opisywana forma ubezpieczenia może wykazać się dobra dla każdego, kto mieszka w mieszkaniu czy domu, ma rodzinę oraz dzieci czy zwyczajnie obawia się, iż może spowodować drogie straty w czasie wolnym od pracy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to zabezpieczenie finansowane, jakie zadziała w czasie zrobienia niechcianej krzywdy osobie trzeciej. Klasyfikują się do tego wszystkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu. OC zadziała także wówczas, kiedy stratę spowoduje ktoś z Twoich podopiecznych – dziecko czy zwierzak.

Czy właściciel zawsze odpowiada za szkodę

Odpowiedzialność za szkody spowodowane poprzez zwierzęta hodowlane wsparta jest na tzw. zasadzie domniemania winy w nadzorze. W teorii dopuszczalne jest uwolnienie się od odpowiedzialności, lecz praktyka wskazuje, iż jest to bardzo ciężkie. Niezwykle prawdopodobna sytuacja, jaka pozwoliłaby na potencjalne przeniesienie odpowiedzialności, to wypadek, w którym pies w czasie wydarzenia był pod opieką innej osoby, np. właściciel wyjechał na wczasy oraz przekazał na ten czas psa rodzicom.